Bir Zamanlar Berber Cerrahlar

Reklam Engelleyici Tespit Edildi.

Sitemizin yayına devam edebilmesi için reklam gelirlerine ihtiyacı var, lütfen reklam engelleyiciyi etkisiz hale getirerek bize destek olun, teşekkürler.

Kadın berber cerrahlar

1. Berberler Nasıl Cerrah Oldu?

Berber cerrahlar daha ortaya çıkmadan önce, Orta Çağ’ın erken dönemlerinde tıp, daha çok rahiplerin elindeydi. Hacamat gibi küçük cerrahi uygulamalar rahipler tarafından gerçekleştiriliyordu. Tıp okulları özellikle İtalya’daki Salerno ve Bologna şehirlerinde ve daha sonra Fransa’daki Montpellier’de bulunan manastırlarda kuruldu. İngiltere’de ise Aziz Thomas ve Aziz Bartholomew Manastır Hastaneleri Londra şehir duvarlarının dışında kuruldu; bu hastaneler ilk başta daha çok düşkünler evi ya da darülaceze gibi kurumlar olsa da sonradan Londra’nın büyük araştırma hastaneleri haline geldi.

Fransa’daki Tours şehrinde gerçekleşen 1163 yılındaki konseyde din insanlarının cerrahi işlem yapamayacağına dair bir karar alındı. Bir şekilde din adamları cerrahi sahnesinden çekildi ve manastırlarda daha önce kendilerinin gerçekleştirdikleri küçük cerrahi işlemleri gerçekleştirmek için ustura, makas ve bıçak kullanmakta usta olan ve zaten yüzeysel yaralara ustalıkla müdahale eden berberlerin yardımına ihtiyaç duydu. Böylelikle berberler cerrahi dünyasına adım atmış oldu ve berber cerrahlar ortaya çıktı.

2. Modern Cerrahi Nasıl Ortaya Çıktı?

Barut, Çin’den dünyaya yayıldı ve ilk olarak Fransa ve İngiltere arasında gerçekleşen, 1337 yılında başlayıp 1453 yılında biten Yüzyıl Savaşı’nda kullanıldı. Barutlu silahların kullanımının sebep olduğu yaralar, modern cerrahinin ortaya çıkışına sebep oldu.

3. Berber cerrahlar ameliyat yapmayı nasıl öğrendi?

Berber cerrahların eğitimi; daha çok usta-çırak ilişkisi üzerine kuruluydu, berber cerrahların pek çoğu ordudaki cerrahların yanında çıraklık yaparak kendilerini geliştirdi, askeri cerrahlardan kırık çıkıklara nasıl müdahale edileceğini ve daha büyük cerrahi işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini öğrendiler.​

Modern cerrahinin kurucusu sayılan Ambroise Pare (1510-1590); bir berber olan babasının yanında çıraklık yaparak eğitim almıştı, 5 farklı Fransız kralına hizmet verdi. 1537’de bir askeri kamp sırasında kurşun yaralarına müdahale etmek için yeni bir yöntem geliştirmek zorunda kaldı, çünkü yağı bitmişti, o yıllarda yaygın bir yöntem olarak kurşun yaralarına kızgın yağ dökülüyordu. Pare; yumurta beyazı, gül yağı ve terebentinden bir karışım hazırlayarak diğer hastaların kurşun yaralarına uyguladı. Ertesi gün karışımla tedavi ettiği hastaların bir sıkıntısı olmadığını, fakat kızgın yağ dökerek müdahale ettiği hastanın ateşi olduğunu, yarasının şiştiğini ve iltihaplandığını gördü. Pare; yeni bir yöntem geliştirip hastaları tedavi etmesine rağmen, ben pansumanı uyguladım, Tanrı tedavi etti demişti.

4. Sadece berberler mi cerrahlık yapıyordu?

Fransa’da 4 farklı tıbbi uygulayıcı sınıf vardı, en üstteki sınıf üniversite eğitimi almış doktorlarken, ondan sonra sırasıyla uzun cübbe giyen eğitimli cerrahlar, kısa cübbe giyen berber cerrahlar ve lithotomistler (taş kırıcılar) geliyordu. Berberlerin bir kısmı sadece berberken bir kısmı cerrahi işlemler de yapıyordu, cerrahlar ise berberlik yapmıyordu.​

Berber cerrahlar; yaralara pansuman yapmak, diş çekmek, frengi çıbanlarıyla ilgilenmek, hacamat, kırık tedavisi, yanık tedavisi, silah, bıçak ve kılıç yarası kaynaklı kanamaların durdurulması gibi küçük ölçekli işlemler yapıyordu. Cerrahlar ise Avrupa’daki ya da Orta Doğu’daki okullarda okumuş, daha yüksek eğitim düzeyine sahip kişiler tarafından yetiştiriliyordu, onların sayısı berber cerrahlara göre oldukça düşüktü.

O dönemler cerrahi, bir zanaat olarak görülüyordu. 1529-1568 yılları arasında yaşayan bir cerrah olan John Halle’e göre bir cerrah aslan gibi bir kalbe, şahin gibi gözlere ve bir kadının elleri gibi ellere sahip olmalıydı.

O dönemler cerrahi, bir zanaat olarak görülüyordu. 1529-1568 yılları arasında yaşayan bir cerrah olan John Halle’e göre bir cerrah aslan gibi bir kalbe, şahin gibi gözlere ve bir kadının elleri gibi ellere sahip olmalıydı.

5. Cerrahlar ve berber cerrahların aynı çatı altında toplanması ve sonunda berber cerrahların tarih sahnesinden çekilişi

Londra, İngiltere’nin önemli bir ticaret şehri haline gelmişti, çeşitli meslek kollarının temsilcileri loncalar ve birlikler altında bir araya geliyordu. Berberler Birliği’nin kayıtlarda rastlanan ilk başkanı 1308 yılındaki başkanı olan Richard le Barbour’du, olasılıkla birlik bir lonca olarak daha eskiden beri varlığını sürdürüyordu, 1462 yılında aldığı ilk kraliyet imtiyazıyla çok daha zengin ve büyük bir birlik haline geldi.

Cerrahlar Cemiyeti ise ilk 1369 yılında kayıtlarda görünmeye başladı, belediye başkanı ve devlet adamları sayesinde cerrahi de biraz söz sahibi hale geldi. Bu cemiyet, büyük ve zenbgin Berberler Birliği ile rekabet edebilecek üye sayısına ya da güce sahip değildi.​

İngiltere’de tıp doktoru diploması Oxford ve Cambridge Üniversiteleri’nden alınabiliyordu. 1518’de Londra’da Doktorlar Derneği açıldı. Kurumun görevi şehirde ve şehir duvarlarının 7 mil dışında tıbbi uygulama yapanları değerlendirmek ve lisanslamaktı. 1423’te Doktorlar Derneği ve Cerrahlar Cemiyeti birleşse de bu birliktelik sadece 1 yıl sürdü. Çünkü hem berberler cerrahi uygulama yapma haklarını kaybetmek istemiyorlar hem de olasılıkla tıp doktorları cerrahları küçümsüyorlardı. 1493’te Berberler Birliği ve Cerrahlar Cemiyeti bir anlaşma imzaladı ve 1540 yılında ikisi birleşerek Berber-Cerrahlar Birliği adını aldı.

1540 yılında 8. Henry’nin tanıdığı kraliyet imtiyazı aynı zamanda berberlerin cerrahi tarihindeki yerinin de sonu anlamına geliyordu, çünkü artık ya berber ya da cerrah olunabilecekti, ikisi de olunamayacaktı. Berberler, sadece diş çekme hakkına sahipti. 1684 yılında cerrahlar 2. Charles’a bir dilekçe yazdı. Bu dilekçeye göre cerrahlar, artık bilimsel ya da cerrahi eğitim almamış olan berberlerle aynı birlik çatısı altında bulunmak istemiyordu. Cerrahlar, kurumlarını pratikten çok bilimsel temeller üzerine kurmak istiyordu. 1745 yılındaki meclis kararıyla Cerrahlar Birliği ve Berberler Birliği birbirinden ayrıldı, böylelikle berberlerin cerrah rolü mazide kalmış oldu.

Sitemizden bu yazı da ilginizi çekebilir.

Bir Doktor Olarak Che Guevara

Kaynakça:

  1. Robinson, J. O. (1984). The barber-surgeons of London. Archives of Surgery, 119(10), 1171-1175.
  2. Fu, L. K. T. (2000). The origins of surgery. 2: From barbers to surgeons. Annals of the College of Surgeons of Hong Kong, 4(1), 35-49.
  3. http://broughttolife.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/people/barbersurgeons

İlk Yayımlanma Tarihi: 12.12.2018   Yazar Eğitim Düzeyi: PhD

Bir Yanıt Yazın

three × 2 =